Konstperspektiv nr 4

Konstperspektiv utkommer med årets sista och fjärde nummer.