Föreläsning: Per Hasselberg från Folkrörelsernas Konstfrämjande

Per Hasselberg är både konstnär och verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande. Han kommer berätta mer om Konstfrämjandet och hur de arbetar. För våra medlemmar är det intressant eftersom det finns många beröringspunkter mellan organisationerna och många potentiella samarbeten. Föreläsningen hålls på Zoom. Föranmälan via vår hemsida.