Samtidskonstdagarna 2021

Samtidskonstdagarna 2021 den 20-23 oktober. Temat för årets konferens är Konst och demokrati.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

Läs mer om Samtidskonstdagarna 2021