Sista dag för motioner till förbundsstämman

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2021. Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.