Angående coronaviruset – covid-19

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer som berör alla ideella föreningar. De skriver i sina rekommendationer bland annat att: "Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats."

Läs alla rekommendationer på Folkhälsomyndigheten hemsida om nya allmänna råd.

Årsmötet

I stadgarna står det ofta att årsmötet ska genomföras inom ett visst datum, men med tanke på den extraordinära situationen och de rekommendationer som myndigheter ger så kan det i dagsläget anses vara överordnad föreningens stadgar.

Det är viktigt att alla medlemmar tydligen informeras om förändringen och den uppkomna situationen och att den valda styrelsen får ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen till årsmöte kan hållas.

Alternativet är att årsmötet och styrelsemöte hålls digitalt. På Sensus sida Digitala verktygslåda finns flera tips på hur du kan hålla styrelsemöten digitalt och hur du kan arbeta på distans med ert föreningsarbete.

Årsmötet måste dock vara demokratiskt godtagbart, vilket innebär att röstberättigade måste ha möjlighet att delta i diskussionen, yttra sig och rösta i olika frågor.

Om det inte är möjligt att genomföra årsmötet under de förutsättningarna är det bättre att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle.

Med tanke på den extraordinära situationen är det viktigaste att föreningen kan fortsätta bedriva sin verksamhet och styrelsen kan fungera även om man måste frångå stadgarna i vissa delar.

En öppen och transparent dialog med medlemmarna är därför avgörande för att hantera den uppkomna situationen.

På grund av den snabba utvecklingen kring coronaviruset ber vi våra medlemmar att hörsamma de råd och tips som berörda myndigheter meddelar.

Läs mer på

Folkhälsomyndigheten

Allmänna frågor om covid-19

Information till arrangörer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

https://www.msb.se/

Krisinformation

https://www.krisinformation.se/

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/