Anmäl dig till Konstdygnet 2021

Vad händer med konsten? Omställning, Återhämtning, Utveckling. Konstdygnet 2021 kretsar kring vad vi har lärt oss och vad vi kan ta med oss in i framtiden. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för människan. Det blir tydligt efter en längre tid med begränsningar och avsaknad av möten med konsten som vi är vana att få. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt - varmt välkommen!

Pandemin belyser många svagheter som finns inom konst och kulturlivet, särskilt konstnärers villkor, men även förutsättningar för arrangörer. Det är viktigt att se till vad vi kan göra för att förbättra situationen som råder. Vilka erfarenheter kan vi ta vara på och vad har bidragit till utveckling och förändring för konsten? Hur kan vi agera för en mer hållbar framtid?

Med konstnärer, forskare och andra inom fältet diskuteras konsten utifrån dess förutsättningar framåt. Ta del av inspirerande föreläsningar och samtal som tematiskt rör sig utifrån frågor om hållbar utveckling och konstens nya behov. Kommer hotande klimatförändringar ställa nya krav på konstnärlig produktion och på våra konstnärliga stödsystem? Kan skogen bli en konsthall? Och hur kan vi skapa förutsättningar för konsten att ta nya riktningar i ovissheten?

Konstdygnets fyra residenskonstnärer: Melody Panosian, Johan Ibrahim Adam, Ben Long och Åsa Norman har fått reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld. Under Konstdygnet får du möta deras olika perspektiv genom konstnärspresentationer, samtal och utställningar.

Curatorn Alba Folgado fick i uppgift att under sin residensperiod undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. Under konferensen kommer hon att ge en föreläsningsföreställning som kretsar kring aktivism och experiment i olika konstnärliga initiativ.

Läs mer om Konstdygnet 2021 och anmäl dig här.

 

Arrangörer

Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. I genomförandet av Konstdygnet 2021 är även Örebro konsthall medarrangör. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.