Anmälan till Samtidskonstdagarna 2021

Statens Konstråd bjuder in till Samtidskonstdagarna 2021, en digital medskapande konferens på temat konst och demokrati 20-22 oktober.

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. Samtidskonstdagarna 2021 vill titta närmare på hur konstfältet kan bidra till det demokratiska samhället och hur konstfältet själv kan bli mer demokratisk. Representation, jämställdhet, intersektionalitet, tillgänglighet, exkludering, inkludering och yttrandefrihet tillhör stora och ständigt aktuella ämnen inom och utanför konstfältet. Likaså förhållande mellan stad och landsbygd.

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: konstnärer, curatorer, kulturchefer, konststrateger, intendenter, musei- och konsthallschefer, konstpedagoger, konstkonsulenter, konstutvecklare och andra som vill bidra till utvecklingen av samtidskonstens ekosystem.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.