Covid-19 och konstföreningen

Smittspridningen av Covid-19 är fortfarande stor i landet och läget är allvarligt. Vi ber därför våra medlemmar noggrant följa de råd och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och Regeringen utfärdat.

Aktuell information om rekommendationer och regler hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Besökare i utställningen

Enligt Folkhälsomyndigheten ska varje person disponera 10 m2 i lokalen. Max antalet besökare i ett galleri eller i en konsthall beräknas därför efter lokalens yta. Tänk på att personal, värdar etc också räknas in i max antalet besökare i lokalen.  Kontrollera också med länsstyrelsen i er region om det finns lokala regler eller föreskrifter som ni måste ta hänsyn till. Länsstyrelsen kan också komma och besöka er lokal för att avgöra hur den fungerar. Tänk på att allmänna rekommendationer som god handhygien, avstånd mellan personer, separata in- och utgångar (där det är möjligt) fortfarande ska följas i lokalerna.

Årsmöten

Pandemin gör det svårt att genomföra fysiska årsmöten. Men det finns alternativ.

Årsmötet kan genomföras digitalt på plattformarna Zoom eller Microsoft Teams. Sensus har på sin hemsida bra information om hur man arrangerar ett digitalt årsmöte.  De har också en checklista med vad den som vill arrangera ett digitalt årsmöte bör tänka på.

Känns det för svårt att arrangera ett digitalt årsmöte kan årsmötet även genomföras med poströstning. Då skickas handlingar och förslag ut med post och alla medlemmar skall sedan inom ett visst datum skicka tillbaka sina röster som sedan på en i kallelsen angiven tid och plats öppnas i närvaro av kontrollanter och räknas samman.

Ett sista alternativ är att skjuta på årsmötet. Med tanke på det exceptionella läget får myndigheternas rekommendationer och människors hälsa går före föreningen stadgar. Det är viktigt att man då har en transparent och öppen dialog med sina medlemmar om varför årsmötet skjuts på framtiden och att alla blir informerade om processen.

Eftersom en förändring av årsmötet kan gå emot föreningens stadgar, är det bra att vid ett styrelsemöte protokollföra diskussionen och tankarna kring beslutet, så det finns skriftlig dokumentation att falla tillbaka på.