Covid-19 och konstföreningen

Tyvärr ser vi åter igen en ökning av covid-19 i landet som kommer att påverka många konstföreningars verksamhet. Vi ber därför våra konstföreningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla sig uppdaterade om nationella och regional riktlinjer.

Folkhälsomyndighetens hemsida hitta du de senaste råden och rekommendationer kring Covid-19. Här listas också lokala och allmänna råd, då de kan skilja sig mellan olika regioner i Sverige. Det finns också allmän information för arrangörer av evenemang och sammankomster.

Försök att hålla årsmöten, styrelsemöten och andra sammankomster digitalt om möjligt. Vi har tagit fram en handledning om hur videoverktyget Zoom fungerar som konstföreningar kan ladda ner. Sensus har också tagit fram en digital verktygslåda med råd och information om den digitala omställningen.