Curator söker kontakt med konstföreningar inför Konstdygnet 2021

I samband med året upplaga av Konstdygnet, som planeras att hållas i Örebro den 17-18 november, samarbetar för första gången riksorganisationerna Sveriges Konstföreningar och Konstfrämjandet kring en residensplats för en curator med syftet att undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden.

Alba Folgado är den curator som har valts ut, se vidare beskrivning nedan.  Hon önskar nu att få kontakt med några av våra medlemmar för att påbörja en undersökande verksamhet som del av hennes residens:

”Jag heter Alba Folgado och är verksam som curator och baserad i Uppsala. Mitt huvudsakligen intresse är hur konsten smälter samman och samarbetar med sociala rörelser. Genom att bygga vidare på detta intresse, och som en del av Konstdygnets residens, vill jag skapa kontakt med organisationer som har arbetat för att nå social rättvisa genom att: engagera sig i den aktuella bostadskampen i Sverige, kräva bättre förutsättningar för arbetstagare, skapa tillgängligt och eller förbättra landsbygdens och hållbara sätt att leva. Jag letar efter människor verksamma i olika konstföreningar eller initiativ och som identifierar sig med detta sätt att arbeta som jag kan intervjua. Resultaten av konversationerna ska leda till en offentlig presentation där vissa aktivistiska verktyg (som gratis radio, musik och aktiv närvaro i naturen och offentliga utrymmen) kommer att analyseras i samband med konst. Dessutom hoppas jag att förståelsen av våra gemensamma intressen och praxis kan skapa grunden för framtida samarbete.”

Intervjuerna kommer att hållas under september 2021. Om du är intresserad, kontakta Alba Folgado på: folgadoalba@gmail.com eller 0765507221

För frågor går det bra att kontakta Sveriges Konstföreningars verksamhetsutvecklare Caroline Lund på caroline@sverigeskonstforeningar.nu 

Curator – Alba Folgado 

Alba Folgado (f. 1988 i Spanien) är en curator baserad i Uppsala vars konstnärliga undersökningar fokuserar på de visuella narrativ som kretsar kring sociala rörelser, folklig resning och uppror. För Alba är det viktigt att ansluta sig till kritiska och icke-hegemoniska diskurser, både inom och bortom konstnärliga representationer.

För Konstdygnet 2021 kommer Alba att undersöka hur sociala rörelser har bidragit till att tänka om, utvidga och demokratisera konstfältet i Sverige. Undersökningen syftar till att analysera de verktyg och uttryck som konstnärer och konstorganisationer har räddat från den traditionella ”aktivistrepertoaren” och införlivas i deras praktik (såsom gratis radio, musik och aktiv närvaro i naturen och offentliga rum). Alba Folgados undersökning sker i samverkan med de rikstäckande organisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar med syftet att nå civilsamhällets konstaktörer på landsbygden.

Några av Alba Folgados senaste curatoriska projekt är bland annat samarbeten med Konsthall C i Stockholm, Meetfactory i Prag, Gasworks i London, Uppsala Konstmuseum och CentroCentro i Madrid.

Alba Folgado har en magisterexamen i Curating Contemporary Art från Royal College of Art i London och har även deltagit i CuratorLab på Konstfack i Stockholm.

Curator - Alba Folgado  söker kontakt med konstföreningar