En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

Medlen till kulturen, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Även mindre evenemang påverkas av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och av allmänna beteendeförändringar. De som ska kunna få stöd är både stora och små aktörer som är verksamma inom kulturområdet. Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd. (Red. anm. Vilket innebär att även konstföreningar kan söka stödet om man förlorat intäkter till följd av t ex inställda utställningar.) Statliga institutioner omfattas inte men deras situation följs noga.

Medlen till idrotten, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn och idrottsrörelsen till del.

Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera vilket stöd som kan behövas till följd av spridningen av det nya Coronaviruset.

Detta är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Läs även vad Kulturrådet skriver om ansökningar, bidrag och projektredovisningar angående coronaviruset.