Föreläsning: Konsten att skapa intressanta utställningsrum

Är du aktiv i en konstförening och genomför utställningar? Då kan den här föreläsningen om att hänga och kommunicera konst vara något för dig.

Under 45 minuter kommer vi prata om hur man kan skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kommunicera, bjuda in till samtal om och bidra till nya insikter om samtidskonsten och de ämnen som konsten berör.

Hur skapas utrymmen som utan att konkurrera med det konstnärliga uttrycket bidrar till utställningens helhet och upplevelsen av konsten? Hur mycket information är för mycket och kan den fria tolkningen någonsin vara fel?

Föreläsare är Maria Ragnestam som är verksam som frilansande curator och verksamhetsledare för Konstfrämjandet Norrbotten. Ragnestam har som en del av Konstfrämjandet Norrbotten det övergripande ansvaret för Luleåbiennalen och ledde som konstnärlig ledare uppbyggnaden av Konstmuseet i Norr, Norrbottens länskonstmuseum. Hon har som en del av sin praktik återkommande arbetat med konstinstallationer och visningar för varierande målgrupper i olika offentliga rum i och utanför Norrbotten.

Tid: 7 december kl 15.00-16.00

Plats: Online på Zoom

Anmäl är stängd