Föreläsning: Stärk den digitala kompetensen i din konstförening eller ditt distrikt

Vill du ha inspiration om hur man använder digitala medier, vilka plattformar man ska använda och när? Undrar du vad det är för skillnad på Whatsapp, Snapchat, Tiktok och Instagram? Det här är en introduktion för dig som inte vet hur du ska komma igång.

Vi går igenom olika digitala plattformar, hur dom skiljer sig åt och varför man väljer att vara på en plattform och inte en annan. Vi går också igenom hur man ska prioritera när när man vill komma igång, och om man saknar någon som kan uppdatera regelbundet.

Efter den här introduktionen vet du varför, var och hur du ska gå tillväga med er närvaro i sociala medier. Med en enkel checklista, och tips på verktyg, kan du och din förening sätta mål för hur ni ska komma igång online. Efter introduktionen kommer det finnas gott om tid för att ställa frågor.

Föreläsare är Fredric Öslöf som är marknadsförare och digital strateg med flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom ideell, offentlig, och kommersiell sektor. Han har utvecklat kommunikationsstrategier för projekt inom kultursektor på såväl lokal som nationell nivå.  

Tid: 15 december kl. 15.00-16.00

Plats: Online på Zoom

Anmäl dig senast den 14/12  kl. 12.00 (Anmälan stängd)