God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! Under året har förbundet hunnit med att fylla 50 år, haft förbundsstämma med jubileumsmiddag i Malmö samt arrangerat Vävda Rum - Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst där 136 konstföreningar deltog.

Det internationella samarbetet har också stärkts i nätverket ENAAK där vi samarbetar med våra systerorganisationer i Norge och Tyskland. Under våren arrangerade vi bland annat en träff i Arvika med konstföreningar som verkar vid gränsen mellan Norge och Sverige.

Det har som vanligt varit Konstens Vecka under v.40 med många olika aktiviteter ute bland distrikt och konstföreningar. För att inte nämna all konstbildning i form av utställningar, workshops, föreläsningar och konstnärsbesök som sker på regional och lokal nivå genom våra distrikt och konstföreningar.

Genom våra många nätverk och samarbeten har vi under året också varit synliga i kulturdebatten, något som blir allt viktigare med tanke på det ekonomiska och politiska läget som påverkar kulturen på många sätt.

Vi ser fram emot ett nytt spännande konstår under 2024.