Hemsidor till våra konstföreningar

Vi kommer under hösten påbörja arbetet med att ta fram en lösning som gör det möjligt för våra medlemmar att få en egen kostnadsfri hemsida på en plattform som drivs av Sveriges Konstföreningar.

Före sommaren gjorde vi en enkätundersökning om behovet och önskemål vad en hemsida ska innehålla. Era svar kommer att ligga som grund för de nya hemsidorna.

Företaget Konst &Teknik kommer under hösten att ta fram en lösning som kommer att lanseras vid årsskiftet. Den nya plattformen kommer göra det möjligt att samla alla ideellt anslutna konstföreningar under samma tak.