Inbjudan till informationsmöte om Trans Europe Halles

Varmt välkomna till ett Zoom möte den 5 mars kl 10-11 där Hanna Olsson från vår systerorganisation Trans Europe Halles gästar Sveriges Konstföreningar och berättar om hur deras verksamhet ser ut.

Vill din konstförening bli del av ett europeiskt nätverk?

Varmt välkomna till ett Zoom möte den 5 mars kl 10-11 där Hanna Olsson från vår systerorganisation Trans Europe Halles gästar Sveriges Konstföreningar och berättar om hur deras verksamhet ser ut.

Anmäl dig här (senast den 4/3 kl 12.00)

Trans Europe Halles

Trans Europe Halles (TEH) bildades 1983 i Bryssel och är ett europeiskt nätverk för kulturhus initierade av civilsamhället. Nätverket är ett av Europas mest växande och engagerade kulturnätverk och har idag 126 medlemmar och associerade medlemmar i 36 europeiska länder. TEH organiserar konferenser, fortbildningar, seminarier, utbytesprogram och stödjer nya initiativ för att bilda kulturhus med praktiska råd och internationella kontakter. Coordination Office finns i Lund vilket gör TEH till det enda europeiska kulturnätverket med stöd från Kreativa Europa som har bas i Norden.

Hanna Olsson

Hanna Olsson är projektledare på Trans Europe Halles där hon driver International Resource Office, ett regional initiativ med stöd från Region Skåne med syfte att stötta skånska kulturaktörer i sina internationaliseringsprocesser. Hon är också projektedare för Spaces Of Transformation in Arts Education, ett projekt finansierat av Erasmus+ där några av TEHs medlemmar som erbjuder kulturpedagogisk verksamet samlas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Hon arbetar även med TEHs volontärer från Europeiska Solidaritetskåren.