Information om utställningsersättning vid inställda och senarelagda utställningar på grund av Covid-19

Information om utställningsersättning vid inställda och senarelagda utställningar på grund av Covid-19

INSTÄLLD
Beviljad utställningsersättning kommer att utbetalas.

SENARELAGD till 2020
Beviljad utställningsersättning kommer att utbetalas efter genomförd utställning 2020.

SENARELAGD till 2021
Beviljad utställningsersättning kommer att utbetalas efter genomförd utställning 2021.

Gällande undertecknade kontrakt / ansökningar om utställningsersättning som ni INTE har skickat till Sveriges Konstföreningar

Har ni undertecknade kontrakt / ansökningar med konstnärer för utställningar som blivit INSTÄLLDA vill vi uppmana er att skicka in dem till Sveriges Konstföreningar.
• Detta gäller endast om ni inte redan har skickat in dem.
• Detta gäller endast för konstnärer som uppfyller meritkraven.