Kallelse till extra förbundsstämma 2021 den 12 september

Vid Sveriges Konstföreningars förbundsstämma den 29 maj 2021 beslutade stämman att bifalla förslaget om att förbundet byter namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Eftersom en namnändring är en ändring i förbundets stadgar så krävs två på varandra följande förbundsstämmor. Vi kallar därför till en extra förbundsstämma söndagen den 12 september kl 13 digitalt via Zoom.

Samtliga medlemsföreningar är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar
  • förbunds­styrelsens ledamöter (ej ersättare)
  • förbundets revisorer (ej ersättare)
  • förbundets valnämnd (ej ersättare)

Anmäl dig här (alla som ska närvara vid stämman ska anmäla sig, både ombud och icke-ombud)

Sista anmälningsdag är den 1 september. Bekräftelsebrev skickas ut efter anmälningstidens utgång.

Program
11.00-12.30     Registrering
13.00               Förbundsordförande Gertrud Sandqvist och förbundschef Greta Burman hälsar välkomna
13.05               Extra förbundsstämma

Avslut

Greta Burman
Förbundschef