Kallelse till extra förbundsstämma den 11 november

Vid Riksförbundet Sveriges Konstföreningars förbundsstämma den 27 maj 2023 beslutade stämman om ändring av §7 och 8 i förbundets stadgar. Vid stadgeändring behövs det två på varandra följande förbundsstämmor och vi kallar därför till en extra förbundsstämma lördagen den 11 november kl 10.45 digitalt via Zoom.

Samtliga medlemsföreningar är välkomna men det är bara följande personer som har rösträtt:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar (i första hand de som valdes till ombud till den ordinarie förbundsstämman den 27 maj 2023)
  • förbunds­styrelsens ledamöter (ej ersättare)
  • förbundets revisorer (ej ersättare)
  • förbundets valnämnd (ej ersättare)

Anmälan stängd.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober. Bekräftelsebrev skickas ut efter anmälningstidens utgång.

Program
10.45 Registrering och information
11.00 Förbundsordförande Gertrud Sandqvist och förbundschef Greta Burman hälsar välkomna
11.05 Extra förbundsstämma

Bifogade dokument: