Konstdygnet – fyra konstnärer och en curator i årets residens

Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Årets tema är Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor.

Årets Konstdygn äger rum den 17-18 november 2021.

I år erbjuds även fyra konstnärer och en curator att delta i årets residens. Curatorn kommer att undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden? I samband med residenset ges curatorn möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Läs mer om Konstdygnet och resident konstnärerna/curatorn här.