Konsten får ny branschorganisation

Bildkonst Sverige är den första breda branschorganisation för konsten i Sverige och ska samla aktörer som konsthallar, kuratorer, gallerier med flera. Målet är att driva konstens intressen politiskt så att den på ett bättre sätt ska kunna möta publiken.

Bildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier och privata konsthallar till små konsthallar och självorganiserade verksamheter. Bildkonst Sverige är en samlad röst för arrangörer inom bildkonstområdet och ska arbeta för förbättrade villkor inom området.

Förbundschef Greta Burman, sitter med i styrelsen som representant för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Läs mer på deras hemsida