Krisstöd till kulturen andra sökomgången

Kulturrådet öppnar den andra bidragsomgången av krisstöd till kulturen den 22 oktober.

Det andra stödet omfattar fler slags organisationer och yrkesgrupper än tidigare. Det nya stödet är tänkt att lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturella uttryck. Stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av uttryck i hela landet.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera.

Ansökningsperiod: 22 oktober–3 november

Det här krisstödet är bredare än det tidigare, som bara ersatte inkomstbortfall, och syftar till att ge stöd åt kulturens infrastruktur för att bl a konstföreningarna ska kunna finnas kvar efter att Corona-epidemin är över.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.