Kulturdebatt: Varför är kulturen så missnöjd?

Linnéa Jahn från förbundskansliet deltar under Almedalsveckan i ett panelsamtal om "Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjuktur måste väl alla spara?" arrangerat av Koalition för kulturdebatt (Arena Idé)

Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjuktur måste väl alla spara?

Tid: tisdag 25 juni, 12:00 – 12:45

Ämne: Kultur
Arrangör: Koalition för kulturdebatt (Arena Idé)
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka, ”Vårdklockans kyrka”

Beskrivning av samhällsfrågan:
Hur har polarisering, pandemi, lågkonjunktur, inflation samt direkta och indirekta neddragningar påverkat kulturen? Vet politikerna tillräckligt om kulturens ekosystem? Kulturarbetare- och kulturorganisationer vittnar om läget, och pekar på vägar ur denna perfekta storm som kulturen hamnat i.

Utökad information om evenemanget:
Kulturorganisationer, fackförbund och folkbildningen finns representerad i nätverket Koalition för kulturdebatt, som hålls ihop av tankesmedjan Arena Idé. Koalitionen kommer i höst med antologin Kulturpolitiken och verkligheten, där nu texternas budskap och frågor för första gången presenteras i Almedalen. Antologin som idé kom till för att uppmärksamma att den unika svenska kulturpolitiken fyller 50 år 2024. Utgångspunkten för antologin var att låta kulturutövarna själva få formulera sig om vad i den svenska kulturpolitiken som fungerar, och vad som inte fungerar? Och vilka kulturpolitiska frågor som är de viktigaste? Men i skrivandets stund visar texterna på att kulturpolitiken 2024 har så tuffa förutsättningar att det inte går att använda annat än krisrubriker. Hör skribenterna berätta – och politikerna lyssna – på de svåra förutsättningarna för dagens kulturpolitik. Eftersom samtalet är under lunchtid finns wraps för de 30 första på plats. Välkomna!

Medverkande:
Ola Bo Larsson, Kulturansvarig, Arena Idé
Calle Nathanson, Ordförande, Ideell kulturallians
Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation
Mårten Sandén, Ordförande, KLYS
Linnea Jahn, Verksamhetsutvecklare, Sveriges konstföreningar
Willhelm Blixt, Kommunikatör, Sensus