Kulturpolitiken i granskningens nålsöga

Vi är medarrangör på Konst och Kultur tillsammans med Koalition för kulturdebatt. Vi bjuder in till ett ambitiöst program på Folk och kultur i Eskilstuna. Torsdag 9 februari kl 14.30–17.30

Koalition för kulturdebatt, som Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är en del av, bjuder in till ett ambitiöst program på Folk och kultur i Eskilstuna.

Torsdag 9 februari kl 14.30–17.30

Detta längre scenprogram innehåller fyra olika delmoment, under var sin egen rubrik och med olika medverkande i de olika samtalen.

Arrangör: Koalitionen för kulturdebatt hålls samman av tankesmedjan Arena Idé och består av organisationer som fackförbunden DIK, Konstnärernas riksorganisation, Fackförbundet Scen & Film, och kulturorganisationer som KLYS, Folkets Hus och Parker, Ideell kulturallians, Konstfrämjandet, Länsteatrarna i Sverige, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, och folkbildare som ABF, Sensus och RIO.

Kl. 14:30–15:20 Den svåra konsten att vara demokratisk (ca 50 minuter)
Ett samtal om begreppen bildning – kultur – demokrati. Varför är kultur en omistlig del av demokratin? Är det skillnad på kulturens värde i sig själv och kulturens värde för demokratin? Vilka svårigheter möter det demokratiska samtalet idag?

Kl. 15:30–16:10 Att bygga kulturliv i en samverkansmodell (45 minuter)
Samtalet tar avstamp i den pågående utredningen om kultursamverkansmodellen och sätter ljuset på hur kultur skapas i regionerna och lokalsamhällena. Hur ser det ut för det fria kulturlivet i olika delar av landet när det gäller konstnärers och kulturarrangörers villkor och dialoger med regionala kulturförvaltningar och regionalpolitiken?

Kl. 16.20–16.35 Kulturpolitikerna och ansvaret (15 minuter)
Ett samtal med riksdagens kulturutskott – TBA

Kl. 16:45–17:30 Kulturens kraft – demokratins överlevnad (40 minuter)
Vi måste ständigt värna och utveckla demokratin. I en situation med ökad oro, krig i Ukraina, efterdyningarna av pandemin och stora kostnadsökningar skapas nya svårigheter och spänningar. Folkets Hus och Parker har tagit initiativ till projektet ”Demokratisk beredskap”.