Lägesbild: En hållbar omstart efter pandemin – ideella och offentliga perspektiv

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets (NOD:s) har publicerat en rapport om lägesbild över behov i civilsamhället där Sveriges Konstföreningar har bidragit med synpunkter.

I samband med coronavirusets utbrott i Sverige gavs NOD i uppdrag att kartlägga hur olika delar inom civilsamhället påverkats av pandemin. Uppdraget har hittills resulterat i tolv lägesbilder, vilka har redogjort för hur den ideella sektorn på olika sätt utmanats av pandemin och behövt ställa om sina verksamheter.

Här kan du läsa hela lägesrapporten.