Lägesbild om ideell kultursektor

I januari bidrog Sveriges Konstföreningar och 24 andra organisationer till en rapport utförd av NOD om coronapandemins påverkan på ideell kultursektor.

Trots olikheter i både storlek och verksamhetsområde kunde vi gemensamt konstatera att pandemin slagit till hårt, om än på olika sätt. 

Den ideella kulturen är viktig för ett inkluderande och tillgängligt kulturliv. Vi hoppas därför på både stöd och beslutsamhet för att inte förlora engagemanget, i en tid av inställda och uppskjutna verksamheter. 

Här kan du ladda ner hela rapporten som en PDF.