Medlemsavgiften för 2022

Nu är helgerna över och vi startar ett nytt verksamhetsår som vi hoppas blir fritt från covid-19 och fullt av utställningar och konstupplevelser. Ert medlemskap löper årsvis så vi har idag skickat information till konstföreningens kassör och den kontaktperson som finns registrerad i vårt register om betalning av nästa års medlemsavgift.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022
Genom ert medlemskap i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar stöttar ni konstföreningsrörelsen i Sverige och ingår i ett nationellt nätverk som arbetar för att förbättra konstföreningarnas villkor.

Medlemsavgiften för 2022 är 900 kronor. För det får er konstförening bland annat tillgång till följande medlemsförmåner:

ERA MEDLEMSFÖRMÅNER 2022

  • Ny medlemsförmån: Konstföreningen kan skaffa en kostnadsfri reklamfri hemsida på förbundets plattform.
  • Kurser och utbildningar: Varje år arrangerar förbundet och distrikten kurser och utbildningar. Kurserna är ofta gratis eller kraftigt subventionerade för medlemmar.
  • Konsttidskriften Konstperspektiv: Sju gratis exemplar av varje nummer till styrelsen. Normal årskostnad för detta är annars 290×7=2030 SEK.
  • Möjlighet att ansöka om utställningsersättning för utställningar i konstföreningens regi.
  • Låna videofilmer: Välj bland runt 200 konstfilmer. Konstföreningen betalar bara portokostnaden för lånet.
  • Försäkringar och avtal: Fördelaktiga avtal för försäkringar och användning av upphovsskyddat material på t ex er hemsida.
  • Samarbete med Sensus och andra organisationer som förbundet har avtal med.
  • Genom olika samarbetspartner kan vi erbjuda våra medlemmar olika rabatter eller erbjudanden. Ange följande kod: medlem för att logga in på hemsidan med erbjudanden.

Mer information och fler förmåner hittar du på vår hemsida www.sverigeskonstforeningar.nu

HUR DU BETALAR IN
Sätt in 900 kr på Riksförbundet Sveriges Konstföreningars
plusgirokonto 26 64 64-7 senast den 31 januari 2022 och
märk betalningen med konstföreningens namn och medlemsnummer.

Vi ser fram emot ett spännande och kreativt verksamhetsår tillsammans med er.

Mvh

Greta Burman, förbundschef