NÄTVERKET för: ny offentlig konst

Är du intresserad av att vara med ett nytt nätverk för konst, streetart och offentlig konst? Anslut dig då till NÄTVERKET för ny offentlig konst.

NÄTVERKET är en ny form av drop in-kurs och ett nätverk för att ge inspiration till skapande i det offentliga rummet – ny offentlig konst. Vi arbetar utifrån principen each-one-teach-one där kursinnehållet styrs av vad deltagarna vill lära sig och vad de eventuellt vill lära ut till andra. NÄTVERKET kommer att erbjuda kontinuerliga (men ej obligatoriska) digitala träffar under 2022, samt en levande plattform på Discord.

Var fjärde vecka hålls en öppen drop in-workshop med olika teman via Zoom, onsdagar kl 18.00-20.00.

Var fjärde vecka hålls pre-workshops på Discord för alla som vill medverka i nätverket. Då följs tidigare workshop upp och diskussioner sker inför nästa, deltagarstyrt, onsdagar kl 18.00-19.00.

Drop in-workshop onsdagar på Zoom kl 18.00-20.00:
V4
V8
V12
V16
V20

Pre-workshop onsdagar på Discord kl 18.00-19.00:
V6
V10
V14
V18
V22

Välkommen att bli en del av NÄTVERKET genom att ansluta dig till vår server på Discord som är NÄTVERKETs plattform för kommunikation och inspiration medlemmar emellan. Där kommer vi även ha uppföljande träffar efter workshops den andra onsdagen i månaden. Gå med i vår Discordserver här: https://discord.gg/gxJs2a7DeV

Varmt välkommen!

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

https://sverigeskonstforeningar.nu

https://instagram.com/sverigeskonstforeningar

Streetcorner

https://www.streetcorner.se

https://instagram.com/streetcorner.se

Gatans Rum

https://gatansrum.se

https://www.instagram.com/gatansrum/

NÄTVERKET för: ny offentlig konst drivs av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Gatans Rum och Streetcorner och finansieras av Statens Kulturråd.