Nominera till Christina Jutterströms stipendium 2023

Christina Jutterströms stipendium ska uppmärksamma en kreativ och driftig konstföreningsledare som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad. Lämna förslag på kandidat med motivering senast den 1 februari 2023.

Förslag på kandidat med motivering ska vara inlämnad senast den 1 februari 2023 till Emma Månsson på förbundskansliet:

e-post:      emma@sverigeskonstforeningar.nu

post:         Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Statuter för Christina Jutterströms fond
1.      Stadgar för Christina Jutterströms fond, antagna vid möte med styrelsen för Sveriges Konstföreningar den 31 augusti 2013.

2.     Christina Jutterströms fond tillkom genom en donation av förra ordföranden i Sveriges Konstföreningars Riksförbund, Christina Jutterström.

3.     Fondens ändamål skall genom ett stipendium uppmärksamma kreativa och driftiga konstföreningsledare i konstförening ansluten till Sveriges Konstföreningar, som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad.

4.     Konstföreningar, distrikt och kansli kan inge förslag till stipendiat till förbundsstyrelsen.

5.     Styrelsen utser stipendiat och fastställer samtidigt belopp.

6.     Stipendiet utdelas vartannat år i samband med förbundsstämman. Första utdelning kommer att äga rum år 2015.

§ 7.     Ändringar i statuterna görs av Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse.