Nya datum för våra mingelträffar med Sensus och Sveriges Konstföreningar

Välkomna till mingelträffar med Sveriges Konstföreningar och Sensus studieförbund!

Vi träffas för att under lättsamma former lära känna varandra och delta i några av de valbara föreläsningarna. Mingelträffarna kommer att innehålla två pass där du som deltagare väljer någon av de två parallella föreläsningarna varje gång. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar presenterar sin verksamhet och svarar på frågor, Sensus håller i ett pass om konsten som folkbildning, ett pass handlar om föreningsutveckling och konflikthantering och varje mingel har även en lokal föreläsare. Vill din konstförening dela med sig av något gott exempel i sin verksamhet så har du möjlighet att göra det under ca fem minuter. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan, så får ni en tid i programmet.

Fika med smörgås serveras.
Tid: 17.00 – 20.00 (alla orterna)
Var: I Sensus lokaler på respektive ort

  • Norrköping 6 oktober
  • Kalmar 8 oktober
  • Växjö 13 oktober
  • Linköping 15 oktober
  • Jönköping 20 oktober

Anmälan görs till:
Kalmar: Tessan.nordeman@sensus.se
Linköping: Maija.lofgren@sensus.se
Jönköping: Lisbeth.Lindholm.Vahtras@sensus.se
Växjö: Charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se
Norrköping: Maija.lofgren@sensus.se