Nytt krisstöd till kulturen

Den 21 februari öppnar utlysningen av det sjunde krisstödet till kulturen.

Kulturrådet öppnar upp för nya krisstöd för kulturen

Den 21 februari öppnar utlysningen hos Kulturrådet för ett  tillfälligt verksamhetsbidrag för 2022 med anledning av rekommendationer och pandemirestriktioner som infördes december 2021.

Sista ansökningsdag är 14, 15 och 16 mars och beslut om krisstöd fattas i slutet av april.

Webbinarium och support för ansökan

Den 22 februari, klockan 12.00-13.00, arrangerade Kulturrådet ett webbinarium för dig som planerar att söka medel. Se inspelade video nedan.

Kulturrådet har också support till dig som söker: Kontakta krisstod@kulturradet.se eller 08 519 265 00.

Det andra stödet är ett återstartsbidrag som öppnar för ansökan v.15.

Syftet är att stimulera till återstart för kulturen och bidraget ska användas till t ex:

  • Digital kultur: utveckling av digital produktion, digitalt tillgängliggörande och nya intäktsmodeller för att nå ut med kulturen.
  • Utveckling av nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet.
  • Stärkande av det fria kulturlivets samarbeten med offentligt stödda institutioner.

Läs mer på Kulturrådets hemsida om de olika stöden och hur du ansöker.

Webbinarium: Krisstöd till kulturen