Open call: Konstdygnets residens för konstnärer och curator/ konstkritiker

Nu kan du som är konstnär eller curator/ konstkritiker söka Konstdygnets residens! Ansökan är öppen för konstnärer bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Sörmlands län, Uppsala län, Västmanlands län eller Örebro län. Du som är curator/konstkritiker verksam i Sverige kan också söka. Residenset är två veckor och kan förläggas valfri tid under perioden juli-september 2021. Arbetet redovisas på Konstdygnet 17-18 november 2021.

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen fram till klockan 20:00 den 20 maj 2021.

Fyra konstnärer och en curator/konstkritiker kommer att erbjudas platser. Svar/besked om du fått plats kommer en månad efter sista ansökningsdag.

Om residens för konstnärer
Förra året bjöd Konstdygnet in konstnärer att undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering.

I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss?

Konstdygnet bjuder under våren 2021 in konstnärer från fyra län i Sverige att delta i Konstdygnets residens för att reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld.

Om residens för curator eller konstkritiker
Konstdygnet erbjuder en residensplats för en curator eller konstkritiker som är verksam i Sverige och som vill undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden?

I samband med residenset ges en curator eller konstkritiker möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Om Konstdygnet 2021
Konstdygnet 2021 handlar om vad som händer med konsten. Vi vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Konstdygnet är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildoch formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen