Pressmeddelande: Fyra residenskonstnärer utvalda till årets Konstdygn

Konstdygnet bjuder under sommaren in konstnärer från fyra län i Sverige att undersöka tiden i ofrivillig isolering. Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Går det att kraftsamla och agera mitt i en paus?

Med anledning av Covid-19 har arrangörerna valt hemmaresidenset som ett sätt att utveckla konferensen och ge möjlighet till regionala konstnärer att fördjupa sig i Konstdygnets tematik. Urvalet har gjorts av utvecklare inom bild- och formområdet från Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län samt representanter från Sörmlands museum, Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar.

Pandemin har drabbat kulturområdet hårt och många konstnärer lider nu ekonomiskt av inställda utställningar och uteblivna uppdrag. Med ett residensarvode på 25 000 kronor ges konstnärerna möjligheten till kreativ kraftsamling under sommaren. Responsen har varit stor med över 100 ansökningar.

– Vi vill stötta konstnärer under den här sårbara tiden och samtidigt öka den konstnärliga närvaron under Konstdygnet. Vad konstnären vill göra under sitt residens är helt valfritt och vi ser fram emot att ta del av arbetsprocessen i höst, säger Sanna Svanberg, projektledare Konstenheten, Sörmlands museum.

– När vi inte kan ses som vanligt är det tydligt hur viktigt det är med infrastruktur. Jag uppskattar både den starka interregionala samverkan inom bild- och formområdet och samarbetet vi har med Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar sedan många år tillbaka. Det möjliggör att vi trots begränsade förutsättningar tillsammans kan lyckas utveckla konferensen i nya riktningar och bland annat erbjuda det hemmaresidens som är nytt för i år, säger Maria Lindgren, kulturutvecklare Konst, Region Västmanland.

Resultatet presenteras 1-2 oktober på Sörmlands museum i Nyköping. Konstdygnet tar avstamp i konstnären Åsa Elzéns utställning ”Träda – Fogelstadgruppen och jord”. Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden. När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning.

Om konstnärerna:

Amanda Selinder – Uppsala län

Amanda Selinder. Foto: Anders Elverhøy

 Med en forskares nyfikenhet undersöker bioart- och textilkonstnären Amanda vår relation till naturen. Med sin bas i Uppsala arbetar Selinder huvudsakligen med levande material. I sitt senaste projekt Substance between Cells (2019) har hon undersökt biofilm; ett cellulosabaserat material, producerat av bakterier. Den konstnärliga processen styrs av de levande organismerna i verken som är i ständig förändring. Genom konstprojekt som förenar naturvetenskap, filosofi och konst synliggör Selinder de biologiska processer vi vanligtvis inte kan se med blotta ögat. Under sitt hemmaresidens vill Selinder utveckla ett pågående projekt där hon utforskar slime moulds i Uppsalas skogar. Under Konstdygnet ser vi fram emot att lära oss mer om denna organism och ta del av Selinders konstnärliga undersökningar. Amanda Selinder (f. 1990) har en kandidatexamen i textilkonst från HDK, Göteborg.

Adam Ytterberg – Södermanlands län

Adam Ytterberg

Från sin ateljé på Tosterön i Strängnäs arbetar konstnären Adam Ytterberg med att utforska fysikens lagar och socialt samspel. Hans innovativa och färgstarka konstruktioner fångar in betraktaren i lekfull växelverkan. I Body Zone 2 och Descartes ägg blir konstnären själv en del av verken, där han står gömd och interagerar med publiken med hjälp av fiskelinor. I Adam Ytterbergs konstnärskap finns en filosofisk nyfikenhet som öppnar upp för det oförutsägbara. Under sitt hemmaresidens vill han utforska vilka rörelser som uppstår nu när det stora samhällsmaskineriet har avstannat. Vilka andra livsformer får chansen att uppstå och frodas på platsen för återhämtning? Vi ser fram emot att ta del av denna uppfinningsrikedom under Konstdygnet i höst. Adam Ytterberg (f. 1991) har examen från Kandidatprogrammet i konst, Konstfack i Stockholm.

Rabeaa Ibrahim – Västmanlands län

Rabeaa Ibrahim

Västeråsbaserade Rabeaa Ibrahim betonar i sin ansökan att vi befinner oss i en utmanande tid och framhåller att vi behöver tänka i nya riktningar. I hemmaresidenset vill han fortsätta med sitt konstnärliga arbete att skapa skulpturalt genom att använda enkla material som han har tillgång till i hemmet. Han återkommer till vikten av en positiv inställning och att på olika sätt finna lösningar. Materialvalet under residenset står i spännande kontrast till de beständiga material som sten och marmor som konstnären tidigare arbetat med. Konstnären involverar gärna andra i sina processer och har gedigen pedagogisk erfarenhet, på senare år genom uppdrag vid bland annat Virserums konsthall och Design- och skulpturskolan i Söderhamn. Rabeaa Ibrahim (f. 1969) har studerat på Fine Art College i Damaskus i Syrien där han även senare i sin karriär har undervisat.

Karolina Oxelväg – Örebro län

Karolina Oxelväg. Foto: Robin Åhlgren

Konstnären Karolina Oxelväg lyfter, genom sina personliga erfarenheter av isolering, den rörliga bildens roll i Covid-19-samhällets träda. Oxelväg vill undersöka hur samhället påverkas när dess invånare känner sig mer som en börda än till nytta. I sitt konstnärskap undersöker hon det hypnotiserande flödet av bilder i vår samtid. Hon har tidigare bland annat skapat stora videoinstallationer som vid en första anblick upplevs vackra, men som samtidigt pekar på destruktiva normer. Vi ser att Oxelvägs bidrag kommer att utmynna i ett intressant inslag som både passar väl in och skapar kontrast till Konstdygnets övriga program. Karolina Oxelväg (f. 1989) har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

SAVE THE DATE: Konstdygnet – Värld i Träda, 1-2 oktober, Sörmlands museum

Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Fullständigt program släpps efter sommaren! Håll utkik på www.sormlandsmuseum.se

Konstdygnet är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar.

Kontaktperson:

Sanna Svanberg

Projektledare Konst, Sörmlands museum

Telefon: 072-1439192

sanna.svanberg@regionsormland.se