Projektbidrag för att stärka närsamhället

Postkodstiftelsen har nyligen lanserat ett nytt projektbidrag ”Grannskapsinitiativet” som är relevant för lokala ideella organisationer runtom i Sverige. Här kan man söka 20 000 – 50 000 kr för projekt som främjar gemenskap, välbefinnande och hälsa i lokalsamhället.

Grannskapsinitiativet är en ny del av Postkodstiftelsens verksamhet, man kan ansöka när som helst och får besked om stöd redan inom 2–6 veckor. De gick nyligen ut med info om de första tio projekten som fått stöd inom Grannskapsinitiativet och där finns till exempel guidade musikvandringar, cykelkurser för nyanlända, öppen frisbee för parkbesökare och ett gemensamt hönshus.

Här finns möjlighet för konstföreningar att söka bidrag för projekt som t ex stärker samhörigheten i ett närområde. Kanske en stadsvandring med offentlig konst, workshop, konstvisningar eller andra aktiviteter som samlar och skapar gemenskap i närområdet.

Faktaruta Grannskapsinitiativet

  • Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
  • Projekt: Stöd ges till projekt i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
  • Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.
  • Stöd: Det är möjligt att söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av Postkodstiftelsen.
  • Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/