Regeringens nya restriktioner innebär näringsförbud för ideell kultursektor.

Den 16 november meddelande regeringen att ett förbud för sammankomster med över åtta personer träder i kraft inom kort. Beslutet är nödvändigt och rimligt. Men samtidigt har krisen för den ideella kultursektorn, som genom kulturutövare, musik- och scenkonstarrangörer, samlingslokaler, studieförbund och konstföreningar utgör kulturens grundläggande infrastruktur i Sverige, nu blivit akut.

Det är förståeligt att regeringen tar till hårda restriktioner då smittan ökar igen. Men den ideella kulturen är redan hårt sargad och de nya restriktionerna är att betrakta som ett näringsförbud. För den ideella kultursektorn är läget kritiskt och det finns på många håll inga eller små marginaler. Verksamheter tvingas lägga ner med resultatet att det sker en långsiktig försvagning av det lokala kulturlivet.

Det är nu viktigt att staten, regionerna och kommunerna tar sitt gemensamma ansvar. När smittan ökar och restriktionerna åter skärps ökar också behovet av digital utveckling för det ideella föreningslivet. Riktade krisstöd till den ideella kultursektorn är nödvändiga för överlevnad och återuppbyggnad av hela det kulturella kretsloppet.

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, ordförande Ideell kulturallians

Magnus Aspegren, vd Riksteatern

Monica Fundin Pourshahidi, ordförande Konstfrämjandet

Anna Rydborg, ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan

Louise Nordgren, verksamhetschef Svensk Jazz

Greta Burman, förbundschef Sveriges Konstföreningar

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorns organisationer. Dessa har i sin tur hundratusentals medlemmar. Genom hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonstarrangörer gör vi kulturen levande i hela landet.

Kontakt:

Gunnar Ardelius

Verksamhetschef Ideell kulturallians

gunnar.ardelius@ideellkultur.se

www.ideellkultur.se

0739-450115