Sök återstartsbidrag till kulturen

Den 11 april öppnar Kulturrådet en utlysning av ett nytt återstartsbidrag till kulturen. Bidraget uppgår till 659 miljoner kronor och ska stimulera till en återstart för kulturen och främja kulturutbud av hög kvalitet i hela landet.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan söka stöd för framåtblickande projekt som bidrar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kulturområdet. Nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet, insatser som stärker kultur för barn och unga, att tillgängliggöra kultur digitalt samt projekt som stärker arrangörledens förutsättningar är områden som kommer att prioriteras.

De projekt som du söker stöd för ska påbörjas under året och genomföras senast den 30 juni 2023.

Ansökan öppnar den 11 april och stänger den 2, 3 och 4 maj.

Webbinarium 

Den 12 april, kl. 12.00-13.00, arrangerar Kulturrådet ett webbinarium för dig som planerar att söka bidraget. Medarbetare på Kulturrådet berättar om själva bidraget och vad du behöver tänka på när du fyller i ansökan.

Sista dag att anmäla sig är den 10 april.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig

Webbinariet spelas in och kommer att finnas tillgänligt i textad version på Kulturrådets webbplats någon dag senare.