Sök projektbidrag från Grannskapsinitiativet

Ideella föreningar kan löpande under året söka medel från Postkodsstiftelens projektbidrag från Grannskapsinitiativet. Ni kan söka mellan 20 000-50 000 kronor för projekt för att skapa nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor.

Syfte:
Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.

Projekt:
Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa .

Vilka kan söka?
Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.

Stöd:
Det är möjligt att söka 20 000 50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.

Projektlängd:
Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

Hur går ansökan till?
•Ansökan kan skickas in när som helst.
•Besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.
•Svar på vanliga frågor och en ansökningsguide finns på Postkodstiftelsens hemsida.
• Läs mer om Grannskapsinitiativet och ansök här: www.postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet