Sök stöd från Kulturrådet!

Nu kan din konstförening söka krisstöd från Kulturrådet för att ni ska få en chans till återhämtning och anpassning till de nya förutsättningarna som Corona-pandemin lett till.

Idag öppnar den andra sökomgången av krisstöd som ger konstföreningar större möjlighet att få stöd än det tidigare krisstödet som ersatte inkomstbortfall i kulturlivet

Ansökningsperiod: 22 oktober–3 november

Konstföreningar kan söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande insatser och till smittsäkra kulturevenemang.

Exempel på vad du kan söka för:
* tillfälligt eller förstärkt verksamhetsbidrag för att din verksamhet ska kunna återhämta sig
*bidrag för verksamhetens kostnader som hyra, löner, marknadsföring
*satsningar på digitala lösningar,
*delta i internationella nätverk digitalt
* kompetensutveckling eller liknande som bidrar till att kulturområdet kan anpassa sig till de förutsättningar som råder på grund av pandemin.
*projektbidrag för strategiska insatser som bidrar till att kulturområdet återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Se Kulturrådets hemsida för fler exempel.

Kulturrådet kommer att prioritera ansökningar som säkrar en bredd av kulturuttryck i hela landet och aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet. Två områden där konstföreningarna är viktiga aktörer.

Läs mer och ansök om stödet på Kulturrådets hemsida.

Vill du veta ännu mer?
Kulturrådet arrangerar ett webinarium där deras medarbetare berättar om stödet till särskilda behov i kulturlivet och du kan ställa frågor. De går också igenom hur du fyller i blanketten. Det går även bra att titta på webbinariet i efterhand.