Sök krisstöd från Kulturrådet

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

Ansökningsperiod 15–27 oktober

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Som arrangör av en konsert, utställning, föreläsning eller annat liknande kulturevenemang öppet för allmänheten i Sverige kan du söka stöd för inställda och uppskjutna evenemang.

En konstförening är en juridisk person som arrangerar konstutställningar och andra kulturevenemang öppna för allmänheten med professionella konstnärer och föreläsare. Stödet  riktar sig till just såna juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet.

Du kan söka stöd för intäktsbortfall som orsakats av att kulturevenemang, utställningar och föreläsningar öppna för allmänheten i Sverige har ställts in. Du kan också söka stöd för merkostnader som uppkommit på grund av att kulturevenemang i Sverige har skjutits upp.

För att söka måste du skapa ett konto i on-linetjänsten

Skapa konto i onlinetjänsten

Vill du ha mer information är det en bra ide att anmäla sig till webbinariet som Kulturrådet arrangerar.

Delta i webbinariet den 19 oktober kl. 12.30-13.30