Träffa oss på Malmöfestivalen

Besök oss på Malmöfestivalen! Vi finns i Barnlandet vid Stadsbiblioteket mellan kl. 11-18 den 17-18 augusti och håller drop-in workshop om AR-konst.

Gör din egna analog AR-konst med Riksförbundet Sveriges konstföreningar.

I denna workshop får ni uppleva Adam James interaktiva konstverk Den tredje länken som ingår i utställningen Vävda rum, för att sedan skapa egna levande bilder med plastfilm.

Staden är full av konstverk med olika väsen och varelser! Men några av dem gömmer sig, och man kan bara se dem om man använder sin mobiltelefon. Genom mobilen upplever vi tillsammans konstverk som finns i en annan dimension och som förändrar sin omgivning. Med inspiration från vad vi ser skapar vi egna helt nya väsen och varelser och vi låter dem befolka platsen och staden. Vad ser du? Och vad skulle du vilja att andra fick se?

Läs mer på Malmöfestivalens hemsida.