Två nya nätverk under utveckling

Den här veckan har Kulturrådet fördelat cirka 1,4 miljarder kronor för särskilda behov i kulturlivet. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar fick stöd för att vidareutveckla två olika nätverk. Ett europeiskt nätverk tillsammans med våra systerorganisationer i Norden och Tyskland och ett nätverk inriktat mot unga och unga vuxna i konstföreningar.

Det första nätverket handlar om ett redan befintligt europeiskt nätverk bestående av centralorganisationer för civilsamhällets konstarrangörer i Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. Vi vill bjuda in liknande paraplyorganisationer som finns i andra europeiska länder och bygga ett större europeiskt nätverk är syftet att ökat kunna stärka varandra och att tydligare kunna manifestera och visa fördelar med starka oberoende konstarrangörer i dagens Europa.

Det andra nätverket utgår från tre grupper som arbetar med att engagera och involvera unga och unga vuxna genomkonst och konst-relaterade aktiviteter: Genom stödet vill vi bygga ett samarbete mellan dessa grupper och undersöka möjligheterna att skapa en hållbar struktur.