Välkommen till höstens utbildningstillfällen

Nu startar hösten aktiviteter för konstföreningar och distrikt. Vi tipsar om våra föreläsningar under hösten.

Föreläsningar
13/9 kl 15.00 – Niklas Östholm från Folkrörelsernas Konstfrämjande.
Niklas Östholm berätta mer om Konstfrämjandet och hur de arbetar. För våra medlemmar är det intressant eftersom det finns många beröringspunkter mellan organisationerna och många potentiella samarbeten. Se inspelningen på våra medlemssidor.

18/10 kl 15.00 – Bildupphovsrätt i Sverige om upphovsrätt och avtal
En representant från Bildupphovsrätt Sverige ( BUS) kommer berätta om hur det fungerar och vad som gäller kring bildupphovsrätt för konstföreningar. Se inspelningen på våra medemssidor.

15/11 kl. 15:00 – Susan Bolgar från Kulturstrateg om finansiering och ekonomi i konstföreningen
Susan Bolgar är rådgivare och utvecklare inom områdena kultur/näringsliv, privat kulturfinansiering och strategiska kultursatsningar i företag och offentlig sektor och kommer att prata om finansiering och hur man kan hitta sätt att få ekonomi i sin förening. Se inspelningen på våra medlemssidor.

6/12 kl. 15.00 Mathias Jansson föreäser om: AI – Du sköna nya bildvärld
Mathias Jansson kommer att berätta om hur de nya AI-bildverktygen fungerar och vilka faror och möjligheter det finns med den nya tekniken. Hur kommer konsten att påverkas av den snabba utvecklingen inom AI? Anmäl dig här.