Vävda rum – Sveriges första nationella utställning i Augmented Reality

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om 4,3 miljoner kronor för att genomföra projektet ”Vävda rum”. Ett landsomfattande utställningsprojekt i Augmented Reality som inte kommer att undgå någon när det blir vernissage i maj 2023.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har under 50 år arbetat med konstbildning och att nå ut med den samtida konsten till en stor bred publik. Under de senaste åren har vi genom att använda nya tekniker som livesänd performance på Zoom och nätbaserade utbildningar arbetat med att vidga synen på vad konst är och kan vara och förnya konstbildningen och ta den in i framtiden. I utställningen Vävda rum knyter vi ihop trådarna och använder AR-tekniken för att förverkliga idén om att alla har rätt att uppleva spännande samtidskonst oavsett var man bor i landet.

Med projektet vill uppmärksamma konstens och speciellt konstföreningarnas betydelse för ett levande konstliv i hela Sverige. Vi bjuder därför in till en spännande konstupplevelseunder sommaren 2023 där alla är välkomna att uppleva ny spännande konst och aktivt delta i utställningen tillsammans med alla andra besökare runt om i landet.

Vi är mycket glada över det förtroende Postkodstiftelsen visat oss och våra medlemmar. Genom projektet kommer alla i hela Sverige att under nästa sommar kunna ta del av oväntade konstupplevelser i sin närmiljö. På det sättet hoppas vi kunna stärka engagemanget i det lokala konstlivet och öka kunskapen om och intresset för samtidskonsten hos en bred allmänhet. Genom att på det här viset sätta konsten i centrum hoppas vi att konstföreningarnas mångfacetterade och viktiga arbete med att visa och sprida kunskap om samtidskonsten synliggörs och stärks vilket känns mycket angeläget. Säger Greta Burman förbundschef Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

–  För första gången är det tekniskt möjligt att genomföra ett utställningsprojekt som visas i hela landet samtidigt. Sverige har en lång historia av storskaliga experimentella utställningsprojekt, vilket Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har varit en del av. Därför tycker vi att det är särskilt kul att de tar initiativ till detta projekt och har bjudit in oss att utveckla tekniken. Vi tror att det är avgörande att konstnärer är med och driver den tekniska utvecklingen i samhället, för att säkerställa att fler perspektiv inkluderas än de redan förgivettagna. Säger Jakob Skote, Untold Garden.

Idag är tillgången till kultur i allmänhet och samtidskonsten i synnerhet ojämnt fördelad över landet. Nya innovativa lösningar för att öka tillgången till kultur är därför viktiga. Det är fantastiskt vad Riksförbundet Sveriges konstföreningar vill göra med att skapa en helt ny infrastruktur som kan leda till fler möten med konsten och en ökad tillgång till den. Rätt i tiden tycker vi! Säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Om Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation som sedan 1973 har arbetat för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av våra huvuduppgifter.

Om Untold Garden

Untold Garden är en konst- och designstudio som arbetar med nya visualiseringsteknologier. De bygger virtuella skulpturer, interaktiva performances, konstgjorda ekologier och experimentella sociala nätverk.

Om Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,8 miljarder förmedlats till över 770 projekt.

Med stöd av: