Verksamhetsberättelse 2021

"Åtminstone för mig har de två pandemiåren visat hur oerhört viktigt det fysiska mötet med konst är och fortsätter att vara. Det innebär också att konstföreningarnas arbete med att visa konst i hela landet helt enkelt är ovärderligt." skriver vår förbundsordförande Gertrud Sandqvist i förordet till verksamhetsberättelsen 2021 som nu finns tillgänglig på vår hemsida.