Vernissage för VÄVDA RUM – Sveriges genom tiderna största konstutställning

Den 20 maj öppnar en unik utställning med offentlig virtuell konst samtidigt i nästan hälften av Sveriges kommuner. Detta gör Vävda rum till den geografiskt sett största utställning som skapats i landet. Utställningen upplevs i augmented reality (AR) genom appen Vävda rum och visar nyproducerade konstverk av tio framstående samtidskonstnärer verksamma i Sverige.

Trailer för Vävda rum

Film av Kasper Christiansen. Tack till Föreningen KonstArt, Ifö Center, Moskosel creative park och Berga konstförening och alla som medverkar i filmen.

”Tillgången till samtidskonst är ojämnt fördelad över landets kommuner. Med Vävda rum slår vi ett slag för att alla ska ha möjlighet att uppleva konst. Samtidigt vill vi med hjälp av ny teknik och våra medlemsföreningar skapa möten mellan människor i alla åldrar.” säger Linn Hübinette, projektledare på Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Utställningen Vävda rum vill skapa kollektiva upplevelser i det offentliga rummet som låter oss utforska nya perspektiv på välbekanta platser. Projektet har bjudit in konstnärer att undersöka AR-teknikens potential att föra samman olika platser, känslor och röster för att skapa en uppslukande upplevelse utöver det vanliga. I sina verk tar de upp teman som miljö, gemenskap, teknikens möjligheter och potentiella hot, historieberättande, kropp och åldrande.

”Det är i det offentliga rummet vi har en möjlighet att få syn på varandra. Med hjälp av den egna mobilen upptäcks nya perspektiv, nya världar, estetiska upplevelser och inte minst vad vi kan göra tillsammans.” säger Ulrika Flink, curator för Vävda rum.

I hela Sverige står lokala konstföreningar som värdar för utställningen och placerar ut verken på offentliga platser i sin kommun. I utställningen kan du till exempel möta en vattenande som ändrar form beroende på det lokala vädret, jogga tillsammans med en virtuell pt eller skriva poesi i ett gemensamt ordmoln. Varje konstverk är anpassat för en offentlig plats som finns i de flesta kommuner, som ett torg, en fontän, eller en ödetomt. Verken är interaktiva och flera är virtuellt sammankopplade – till exempel kan en besökare i Simrishamn möta en annan i Jokkmokk genom att de båda dyker upp som renar i en virtuell renhjord.

Bakom utställningen står Riksförbundet Sveriges Konstföreningar som med sina drygt 620 medlemsföreningar och riksomfattande nätverk av utställningsarrangörer har möjlighet att sprida samtidskonst till hela Sverige. Med hjälp av ny teknik kan konstföreningarna visa spännande konstverk på många mindre orter och tillsammans skapa Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst.

”I och med vårt 50-årsjubileum vill vi genom konsten manifestera konstföreningarnas viktiga arbete som utställningsarrangörer och konstbildare i hela landet.” säger Greta Burman, förbundsordförande för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Konstnärerna som deltar i Vävda rum är

Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James och SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado, Jonas Pajari & Rosalie Yu).

Kontakta oss för mer information

Linn Hübinette, projektledare Vävda rum
Tel.: 070-410 50 10
linn@sverigeskonstforeningar.nu

Mer om Vävda rum

Vad: Sveriges största utställning med virtuell offentlig konst. Tio nyproducerade interaktiva konstverk som upplevs i augmented reailty i det offentliga rummet.
Var & hur: Utställningen visas i över 130 svenska kommuner genom appen Vävda rum.
När: 20/5 – 30/9 2023.
Curator: Ulrika Flink är curator för utställningen Vävda rum.
Teknisk utveckling: Konst- och designstudion Untold Garden.
Vernissage: 20/5 hos utställningsvärdar över hela Sverige.

Läs mer om projektet och konstnärerna på: vavdarum.se

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar i samarbete med Untold Garden, och finansieras av Postkodstiftelsen. Vävda rum är en del av Riksförbundet Sveriges Konstföreningars 50-årsjubileum (1973–2023).