Vi byter namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

På den extra förbundsstämman den 12 september bifölls styrelsen förslag om att ändra namnet till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

BAKGRUND

Förslag från Sveriges  Konstföreningars förbundsstyrelse till Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 2021 om förbundets namn

Från förbundets sida upplever vi att det nya namnet Sveriges Konstföreningar som stämman beslutade om 2001 lätt missuppfattas. Då namnet är otydligt har många svårt att uppfatta att det rör sig om ett av Sveriges största riksförbund som omfattar ca 145 000 anslutna personer. Istället uppfattas vi som en konstförening bland andra. Detta i kombination med att vårt kansli inte ligger i Stockholm utan i Limhamn gör att vi lätt förbises både av myndigheter och andra organisationer/aktörer. Det här är inte ett problem vi är ensamma om – KRO bytte för något år sedan namn till Konstnärernas Riksorganisation av samma orsak.

Styrelsen föreslår därför att vi, för det ska bli tydligt för både myndigheter och andra organisationer att Sveriges Konstföreningar är en stor landsomfattande organisation, byter namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.