Fullsatt -Videokurs på Zoom i två delar 

Sveriges Konstföreningar har nu glädjen att kunna bjuda in er konstförening till en videokurs i två delar på Zoom. Målet med kursen är att ni i er förening ska få kunskap om hur det enkelt går att göra korta videoklipp från konstutställningar eller från samtal med konstnärer i bra kvalité med mobiltelefonen.

Målet med kursen är att ni i er förening ska få kunskap om hur det enkelt går att göra korta videoklipp från konstutställningar eller från samtal med konstnärer i bra kvalité med mobiltelefonen.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren med enkla medel själv ska få prova på att göra små videoklipp för att synliggöra konstföreningens verksamhet på hemsida och i sociala medier.

Därutöver är kursen ett sätt att få ökad kunskap om det digitala verktyget Zoom för att i dessa tider möjliggöra en fortsatt verksamhet.

Genomförande

Kursen sträcker sig över två tillfällen med en veckas mellanrum (tid för göra egen uppgift till det andra kurstillfället).

Datum är 9:e och 16:e december kl 10-12 eller kl 13-15.

Deltagarna behöver ha tillgång till Zoom (helst via dator) och ha en mobiltelefon tillgänglig.

Anmälan

Kursen är fullsatt.

Kursledare

Anna Klara Åhrén har varit aktiv medlem i filmkollektivet RåFILM sedan 2005. Där hon gjort flera olika filmproduktioner, dokumentärer, kampanjfilmer, animationer. Hon studerade metoden ”Deltagande Video” på Nordens folkhögskola Biskorps -Arnö och har varit filmpedagogiskt verksam för alla åldrar samt som gymnasielärare, folkhögskolelärare och hållit videoworkshops i olika länder. Anna Klara är också mosaikkonstnär och är del av gruppen ”Mosaika” som gör offentliga utsmyckningar genom deltagande kultur.

Mer info finns på www.rafilm.se

Skicka gärna inbjudan vidare till alla medlemmar i konstföreningens styrelse.

För övriga frågor och funderingar går det bra att kontakta Caroline Lund, verksamhetsutvecklare på Sveriges Konstföreningar via mejl caroline@sverigeskonstforeningar.nu eller telefon 040-362666

Med vänlig hälsning

Caroline Lund, verksamhetsutvecklare på Sveriges Konstföreningar