Webbinarium: Arvsfondsprojekt på landsbygden

Den 12 april deltar forskare och arvsfondsprojekt i ett webbinarium om civilsamhällets roll på landsbygden.

Den 12 april klockan 08.30 – 09.30 presenterar Johan von Essen och Therese Ydremark, Ersta Sköndal Bräcke högskola en utvärdering på temat civilsamhällets roll på landsbygden. Erik Sjöstrand, Ideell Arena, är moderator.

Hur bidrar lokalsamhället till de ideella organisationer som är verksamma där och vilka resurser bidrar de ideella organisationerna med till lokalsamhället? Vilken betydelse har den rurala platsen för det lokala civilsamhällets roll och struktur?

Utvärderingen har genomförts genom att ett antal projekt finansierade med medel från Allmänna arvsfonden har studerats.

Läs mer på Arvsfondens hemsida om agendan och anmäl dig senast den 5 april