Europeiskt nätverk för konstföreningar

Är du nyfiken på att komma i kontakt med andra konstföreningar i Norden och ute i Europa? Riksförbundet Sveriges Konstföreningar planerar tillsammans med Norske kunstforeninger och ADKV (de tyska konstföreningarna) en konferens i november 2022 för att presenterar ett europeiska nätverk.

Konferens arrangeras den 23-24 november och kommer att ta upp frågor som rör de utmaningar som ideella konstorganisationer står inför i dagens Europa och i världen.

European Network of Art Associations är ett nätverk av paraplyorganisationer för konstföreningar in Europa. Nätverket bildades 2012 och medlemmarna är Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV), Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Norske Kunstforeninger och Finska Konstföreningen.

Genom ett generöst bidrag från Statens Konstråd har vi möjlighet att under 2022 arrangera en konferens under hösten.

Genom nätverket vill vi stärka konstföreningarnas position. Tillsammans arbetar vi för att bilda ett större nätverk av ideella, medlemsbaserade konstorganisationer, med uppdraget att presentera och marknadsföra samtidskonst, konstutbildning och samhällsengagemang.

Mer information och inbjudan till konferensen kommer längre fram.