Performance på Zoom

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären.

Så här fungerar det.

Från den 1 september 2021 till december 2022 kan er konstförening boka en eller flera performance på Zoom.

Välj en eller flera av nedanstående performance. Gå in på respektive konstnärs presentation och boka en performance till er konstförening.

Konstnären kommer att kontakta er för att bekräfta den tid som ni har valt eller komma med ett förslag på en alternativ tid då performance kan genomföras.

När konstföreningen och konstnären har kommit överens om en bokning skickar konstföreningen en bekräftelse via mejl till Susanne Olsson på susanne@sverigeskonstforeningar.nu att performance är bokad.

Konstföreningen marknadsför sedan performance och samlar in anmälningar. Antal deltagare som max kan delta i varje performance framgår i faktarutan till varje performance.

Efter anmälningstiden skickar konstföreningen ut en inbjudan till deltagarna med länken till Zoom, som konstföreningen ska ha fått från konstnären i samband med bokningen, till de som anmält sig till vald performance.

Om konstföreningen efter performance vill genomföra ”Samtal fortsätter” som är en metod framtagen av Sensus för att fånga upp känslor och tankar efter gemensam upplevelse, då kontaktar konstföreningen sitt lokala Sensus-kontor i samband med bokningen. Vid ett samarbete kan Sensus ta hand om bokningarna till performance och efterföljande samtal i sitt bokningssystem.

Efter att konstnären genomfört sin performance bekräftar konstföreningen via mejl till Susanne Olsson susanne@sverigeskonstforeningar.nu att den genomförts så utställningsersättning kan utbetalas till konstnären.

Marknadsföring

Under respektive konstnärs presentation finns underlag om konstnären och deras performance samt bilder som kan användas i marknadsföring. Glöm inte att ange bildtext till bilderna.

Vid marknadsföring ska följande text finnas med på affischer, hemsidor, sociala medier etc:

”Performance på Zoom har producerats av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Det finansieras med stöd från Kulturrådet och genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus.”